BRANDSTOFFEN

AdBlue kunnen wij leveren in hoeveelheden van 1 liter tot en met een IBC van 1000 liter.
AdBlue is een ureum-oplossing om voertuigen schoner te laten rijden. AdBlue is een bodembedreigende vloeistof, waarvoor bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk zijn.

Opslag in emballage kan boven een vloeistofkerende vloer. Opslag in bovengrondse tank moet plaatsvinden boven een lekbak of in een dubbelwandige tank met lekdetectie.

Bestellen via E-mail
Get a Free Camp

Als er vul- en aftappunten zijn, moeten die zich bevinden boven een lekbak of vloeistofdichte vloer. Zie voor verder informatie op de volgende link van het Ministerie van Infrastuctuur en Milieu: #mce_temp_url#

Brandstofaditieven behoren tevens tot ons leveringsprogramma. Wij zijn dealer van XMILE een biologisch aditief, waarbij de enzymen zorgen voor een verbeterde brandstofkwaliteit, een lager brandstofverbuik en voor minder belasting van het milieu. Hier kunt u een verslag lezen van de trekkertest met XMILE

 

Naast onze 8 eigen tankstations kunnen wij ook uw retailstation bevooraden. Bent u vrij van een merk, bel ons en maak een afspraak. Wij doen u graag een passende offerte.

Mocht u onverhoopt zonder brandstof zitten, één telefoontje naar onze afdeling planning en wij zorgen voor een snelle levering.
Via een door ons geïnstaleerd automatisch voorraadcontrolesysteem in uw brandstof opslagtank weet u zich altijd verzekerd van voldoende hoeveelheid brandstof. Vraag naar de mogelijkheden voor uw opslagtank.